HNS predlaže decentralizaciju upravljanja državnom imovinom

Hitovi: 1104

Pula, 30. svibnja 2016. – na konferenciji za medije, predsjednica pulskog HNS-a i županijska vijećnica u Županijskoj skupštini Istarske županije, Elvira Krizmanić Marjanović i potpredsjednik pulskog HNS-a, Ivan Nekić, predstavili su Prijedlog izmjena Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, kojeg je HNS u Saboru uputio u redovnu proceduru.

 

Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske treba decentralizirati te staviti državnu imovinu u funkciju stvaranja novih dodatnih vrijednosti, rekli su HNS-ovci. Prijedlog se prvenstveno odnosi na stanove i poslovne prostore, a ne odnose se na poljoprivredno zemljište i šume.

 

„Nekretnine koje država treba pokloniti jedinicama lokalne samouprave su one koje nisu u funkciji ili se ne koriste. Također one nekretnine koje nisu od posebnog strateškog gospodarskog i razvojnog interesa ta Republiku Hrvatsku“. – rekla je predsjednica pulskog HNS-a Elvira Krizmanić Marjanović i dodala:

 

„Drugi bitan uvjet za darovanje određenih nekretnina u državnom vlasništvu jedinicama lokalne samouprave je da su one obuhvaćene odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja JLS-a. Ključan element je donošenje planova upravljanja i raspolaganja nekretninama u državnom vlasništvu na području JLS koje su značajne za gospodarski i socijalni napredak pojedinog grada ili općine.“

 

Ovim prijedlogom Zakona predviđena je i prodaja darovanih nekretnina.

„U slučaju da jedinica lokalne samouprave odluči u skladu sa svojim Planom, prodati darovanu nekretninu, to može učiniti na temelju odluke svojeg predstavničkog tijela.“ rekao je potpredsjednik pulskog HNS-a, Ivan Nekić i dodao:

 

„Ukoliko se ostvari prodaja nekretnine koju je država darovala jedinici lokalne samouprave, 40% prihoda uplaćuje se u Državni proračun i to na poziciju pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije (tzv. Fond za izravnavanje), a 60% prihoda koji ostaju jedinici lokalne samouprave mogu se koristiti samo namjenski za kapitalne investicije na području JLS-a na kojem se nekretnina nalazi“

 

Također kako bi se spriječilo neutemeljena otezanja samog postupka darivanja, predviđeni su i rokovi. DUUDI je obvezan dostaviti mišljenje u roku od 60 dana od podnošenja zahtjeva jedinice lokalne samouprave. Vlada Republike Hrvatske je obvezna u roku od 60 dana od urednog zaprimanja donijeti odluku o darivanju te u daljnjem roku od 30 dana od donošenja pozitivne odluke sklopiti ugovor o darivanju s jedinicom lokalne samouprave.