Human and Civil Rights 2016 | Western Balkans

Hitovi: 1259

U Beogradu se od 25.05.2016. do 27.05.2016. održao seminar o ljudskim i građanskim pravima “Human and Civil Rights 2016. for Western Balkans” u organizaciji njemačke liberalne zaklade “Friedrich Naumann za slobodu”. Seminar je vodio poznati predavač Stefan Melnik, te su na seminaru bili prisutni članovi liberalnih stranaka i udruga iz Hrvatske, Kosova i Srbije. Ljudska i građanska prava odnose se na koncept koji se bazira na ideji da ljudska bića imaju univerzalna prirodna prava, ili status, nezavisno od pravne jurisdikcije ili drugih određujućih faktora kao što su etnicitet, državljanstvo i spol. Ratna zbivanja 90-tih, te trenutna migrantska i „politička“ kriza utjecala je na pogoršanje i narušavanje ljudskih i građanskih prava u zemljama regije te se ovim seminarom željelo naglasiti važnost očuvanja ljudskih i građanskih prava. Kako utjecati na problem, neposredno komuniciranje te lobiranje/poticanje razvoja ljudskih i građanskih prava bile su samo neke od pod tema seminara. Hrvatsku narodnu stranku – liberalni demokrati predstavljali su Matija Zamljačanec predsjednik mladih HNS-a, te Enver Kasa glasnogovornik HNS-a Istarske županije. Na seminaru je istaknuta činjenica kako je HNS jedina politička stranka u Hrvatskoj i zemljama regije koja u okviru svoje političko društvene djelatnosti njeguje političku akademiju u čijem radu sudjeluju istaknuti članovi HNS-a, ali i predstavnici šire akademske zajednice. Svrha akademije je edukacija članova HNS-a, te ostalih zainteresiranih osoba, članova drugih političkih sranaka o temeljnim načelima i praksama političkog djelovanja u društvu. Politička akademija ima za cilj promicanje ideje liberalizma, te izgradnju svjesnosti o važnosti političkih ideologija u smislu uspostave pravednijeg i boljeg društva. Rad akademije još više dobija na važnosti uzimajući u obzir našu regiju, koja nosi ožiljke nacionalističkih sukoba i ratova, te je isticanje istinskih vrijednosti liberalizma i progovaranje o ideji slobode pojedinca, njegovoj determiniranosti da vlastitom voljom i pameću mijenja društvo - od krucijalne važnosti za uspostavljanje suživota, tolerancije, te istinskog oživljavanja regionalne suradnje.