Financijska neovisnost žena – želi li je društvo zaista?

Hitovi: 832

Dana 10. prosinca 2016.g. u Puli je održan okrugli stol na temu "Rodno osjetljivim proračunom do veće rodne jednakosti" u organizaciji Ženske inicijative HNS-a Istarske županije i Ženske inicijative HNS-a Istarsko-primorsko-goransko-ličko-senjskog regionalnog saveza Hrvatske narodne stranke-liberalnih demokrata.

„Žene u Hrvatskoj danas čine više od polovice stanovništva i preko 60% diplomiranih studenata, ali njihov doprinos vrednovanoj gospodarskoj aktivnosti, rastu i blagostanju je daleko ispod njihovog potencijala“ istaknuto je danas na okruglom stolu u Puli pod nazivom „Rodno osjetljivim proračunom do veće rodne jednakosti“ u organizaciji Ženske inicijative Istarsko-primorsko-goransko-ličko-senjskog regionalnog saveza Hrvatske narode stranke-liberalnih demokrata i Ženske inicijative HNS-a Istarske županije.

Iako žene predstavljaju ogroman radni ljudski potencijal, njihov status na tržištu rada ne odražava potpuno obrazovna dostignuća. Još uvijek je prisutna rodna nejednakost koja se očituje kroz nižu aktivnost ženske radne snage, niže stope zaposlenosti i niže dohotke žena u odnosu na dohotke muškaraca. 

Rodne se nejednakosti na tržištu rada javljaju zbog različitih uloga koje društvo pripisuje muškarcima i ženama. Prema društveno oblikovanim ulogama, žene u daleko većoj mjeri obavljaju neplaćeni rad i većina je još uvijek neproporcionalno opterećena kućanskim poslovima i brigom za djecu što ih stavlja u nepovoljniji položaj kod plaćenog rada i može se smatrati jednim od glavnih uzroka nejednakosti na tržištu rada.

Ana Marija Sikirić, moderatorica okruglog stola koja se bavi istraživanjem rodne perspektive proračunskog procesa proteklih pet godina nastoji znanstveno argumentirano dokazati kako zanemarivanje postojećih rodnih različitosti rezultira rodnom nejednakošću, a za rješavanje tog problema potrebno je uvažavati različite uloge muškaraca i žena i unatoč njihovim različitostima omogućiti im jednake prilike. U svrhu toga stavlja naglasak na provođenje i javno financiranje mjera koje će omogućiti ženama usklađivanje poslovnog i obiteljskog života i tako im omogućiti intenzivnije uključivanje na tržište rada.

„Grad Pula visoko je podigao ljestvicu po tom pitanju jer je čak 75% djece obuhvaćeno predškolskim odgojem što je daleko više od prosjeka Hrvatske. Zatim, postoji vrtić za roditelje koji rade u smjenama, a uvedeno je radno vrijeme svih vrtića od 7 do 17 sati“ poručila je Elvira Krizmanić Marjanović, predsjednica Ženske inicijative HNS Istarske županije i podružnice HNS-a Pula.

Za rješavanje neravnopravnosti nužno je razumijevanje njenog uzroka te uvažavanje postojećih društveno različitih uloga muškaraca i žena. Osiguranje adekvatne usluge predškolskog odgoja dovelo bi do smanjenja opsega neplaćenog rada što pak olakšava usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života žena. Usklađivanjem profesionalnog i obiteljskog života, žene će se lakše uključiti u tržište rada i steći financijsku neovisnost. Na taj način ostvario bi se krajnji cilj rodne jednakosti što će u konačnici utjecati i na pozitivne ekonomske učinke, zaključak je održane tribine.

 

PR IPGLS RS HNS